ัคาน  าน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


สถิติก


 
Banner เพื่อนบ้าน


ขั้นตอนการชำระค่าบริการผ่าน WONDD


ผมขอยกตัวอย่างเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจขั้นตอนการทำงานของการชำระค่าบริการต่างๆ ผ่านระบบ WONDD

ขอยกตัวย่างการใช้บริการชำระค่าการไฟฟ้านครหลวง (บุคคลธรรมดา) มีค่าบริการ 5 บาท (สมมุติตัวอย่างขึ้นมาจะได้เห็นภาพ)

1. สมาชิกต้องการชำระค่าการไฟฟ้านครหลวง (บุคคลธรรมดา) 1,000 บาท
2. มีเงินคงเหลือในระบบ WONDD 500 บาท

วิธีการทำงานของสมาชิก

1. เติมเงินเข้าระบบ WONDD สมมุติเติมเงิน 2,500 บาท
2. จำนวนเงินจะเข้ามาอยู่ในระบบของ WONDD ในชือร้านคุณ 3,000 บาท (เกิดจาก 2,500 ที่โอนเข้ามาใหม่ + จำนวนเงินคงเหลือในระบบ 500 บาท)
3. ชำระค่าการไฟฟ้านครหลวง (บุคคลธรรมดา) 1,000 บาท
4. ระบบจะคิดค่าบริการคุณ 1005 บาท ( เกิดจาก ค่าไฟฟ้า 1000 + ค่าบริการ 5 บาทท
5. จำนวนเงินคงเหลือสุทธิในร้านคุณเท่ากับ 995 บาท (เกิดจาก 2000 - 1005)

หมายเหตุ ในการชำระค่าบริการต่างๆ จำนวนเงินคงเหลือของท่านในร้าน WONDD ต้องมากกว่า จำนวนเงินที่จะชำระค่าบริการ

WONDD Flow