ัคาน  าน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


สถิติก


 
Banner เพื่อนบ้าน


ตัวอย่างใบเสร็จ ที่ออกโดยระบบ SavePay


คุณสามารถเลือกพิมพ์ใบเสร็จได้ 2 แบบคือ แบบ A4 และ 5cm(Slip บัตรเครดิต)

เมื่อคุณสั่งพิมพ์ใบเสร็จ คุณสามารถระบุค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากลูกค้าได้ โดยในตัวอย่างนี้ ได้ระบุค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากลูกค้่า 15 บาท

ตัวอย่างแบบ A4

ตัวอย่างแบบ A4ตัวอย่างแบบ 5cm(Slip บัตรเครดิต)

ตัวอย่างแบบ 5cm(Slip บัตรเครดิต)