สมัครรวมทีมงาน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


สถิติการเยี่ยมชมเว็บ


 
Banner เพื่อนบ้าน


ตารางรายละเอียดค่าธรรมเนียม และส่วนลด

ดูรายการรับชำระได้ทางเว็บบริษัท https://www.wondd.com/
* ค่าธรรมเนียม หมายถึงค่าบริการที่ทาง Wondd เก็บจากคุณ ส่วนค่าธรรมเนียมที่คุณจะคิดกับลูกค้าเท่าไรนั้น ขึ้นอยู่กับคุณเป็นผู้ตั้งเอง
* ผลตอบแทนคืน หมายถึง ทาง WONDD จะทำการให้ส่วนลดจากยอดเต็มที่ชำระ เช่น เติมเงินมือถือ 1000 บาท ได้สวนลด 8% WONDD จะเรียกเก็บ 920 บาท
ดูตัวอย่างขั้นตอนการชำระค่าบริการผ่าน WONDD
ตัวอย่างใบเสร็จ ที่ออกโดยระบบ WONDD