สมัครรวมทีมงาน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


สถิติการเยี่ยมชมเว็บ


 
Banner เพื่อนบ้าน


รายได้ของธุรกิจ WONDD


1. รายได้จากการชำระค่าบริการต่างๆ

รายได้จากส่วนลดจากการชำระค่าบริการสูงสุด 3% (บัตรเงินสด 8% ) จาก WONDD โดยท่านสามารถตั้งเป็นตัวแทนรับชำระค่าบริการให้กับผู้อื่นหรือคนใกล้เคียง สำหรับรับชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ โดยท่านอาจคิดค่าธรรมเนียม 10-15 บาท(หรือแล้วแต่ท่านจะกำหนด) จากยอดรับชำระต่อบิล

รายได้จากการให้บริการลูกค้า

2. รายได้จากการแนะนำสมาชิก ( First Register Bonus)

ท่านจะได้ค่าคอมมิสชั่นจากค่าสมัครสมาชิกของสมาชิกท่านอื่นที่ท่านแนะนำ ( First Register Bonus ) กรณีที่ท่านเป็นผู้แนะนำโดยตรงจะได้ 200 บาท/รหัส กรณีที่สมาชิกคนอื่นแนะนำท่าน จะได้ 20 บาท/รหัส ดังนั้นเมื่อท่านสามารถแนะนำสมาชิกติดตัวได้ 3 คน แล10ลึกครบ 9 ชั้น ยอดรายได้ต่ำสุดที่ท่านจะได้รับคือ 3+(3X3)+(3X3X3)+(3X3X3X)+(3X3X3X3X3)+(3X3X3X3X3X3)+(3X3X3X3X3X3x3)+(3X3X3X3X3X3x3x3) +(3X3X3X3X3X3x3x3x3) + (3x3X3X3X3X3X3x3x3) =88,572 คูณอีกคนละ 88,572x200 =17,714,400 บาท และเพิ่มขึ้นไม่จำกัด หากสายงานของท่านเพิ่มขึ้น

3. รายได้จากค่าบริการ WONDD รายเดือน

ท่านจะได้ค่าคอมมิสชั่นจาก ค่าบริการรายเดือนของ 24payturn (ค่าใช้ระบบ) จากสมาชิกในสายงานที่ท่านทำการตลาดได้ ( นั่นก็คือรายได้ประจำเดือนของคุณ ) ได้รับ 10 บาท/รหัส ดังนั้นเมื่อครบ 10 ชั้น ยอดรายได้ที่ท่านจะได้รับคือ 885,720 บาทต่อเดือน
*โดยทางระบบจะหักจากค่าบริการรายเดือนของแต่ละสมาชิกสำหรับบัญชีที่ไม่เงินไม่ต่ำกว่า150 บาท ก่อนถึงวันหมดอายุ

รายได้จากการให้บริการลูกค้า

รายได้จากการให้บริการลูกค้า